Category Archives: Tủ sấy công nghiệp

Tủ sấy xe khay công nghiệp sử dụng điện

Giá tủ sấy xe khay công nghiệp sử dụng điện (nhận đặt theo kích thước yêu cầu) : liên hệ Mã sản phẩm : INN – 042

Tủ sấy công nghiệp 2 cánh sư dụng điện ( mới )

  Giá tủ sấy công nghiệp 2 cánh sư dụng điện ( mới ) (nhận đặt theo kích thước yêu cầu) : liên hệ Mã sản phẩm : INN – 038

Tủ sấy công nghiệp 2 cánh lớn ( có kính )

  Giá tủ sấy công nghiệp 2 cánh lớn ( có kính ) (nhận đặt theo kích thước yêu cầu) : liên hệ Mã sản phẩm : INN – 036