Giá tủ hấp thực phẩm 5 khay
(nhận đặt theo kích thước yêu cầu)
: liên hệ

Mã sản phẩm : INN – 018

Được đánh giá chất lượng