Giá tủ hấp khăn 1 cánh ( inox )
(nhận đặt theo kích thước yêu cầu)
: liên hệ

Mã sản phẩm : INN – 07

Được đánh giá chất lượng