Giá tủ hấp cơm một cánh sử dụng gas và điện
(nhận đặt theo kích thước yêu cầu)
: liên hệ

Mã sản phẩm :  INN – 03

Được đánh giá chất lượng