Giá tủ hâm nóng thực phẩm cỡ lớn
(nhận đặt theo kích thước yêu cầu)
: liên hệ

Mã sản phẩm : INN – 021

 

 

Được đánh giá chất lượng