Giá tủ hâm nóng thực phẩm 7 khay
(nhận đặt theo kích thước yêu cầu)
: liên hệ

Mã sản phẩm : INN – 012

 

Được đánh giá chất lượng