Giá tủ hâm nóng thực phẩm 5 khay
(nhận đặt theo kích thước yêu cầu)
: liên hệ

Mã sản phẩm : INN – 014

Được đánh giá chất lượng