Giá tủ hâm nóng thực phẩm 3 cánh
(nhận đặt theo kích thước yêu cầu)
: liên hệ

Mã sản phẩm : INN – 032

Được đánh giá chất lượng