Giá tủ đông và làm mát 6 cánh
(nhận đặt theo kích thước yêu cầu)
: liên hệ

Mã sản phẩm : INN – 055

Được đánh giá chất lượng