Giá nồi hơi công nghiệp 25 lít – 30 lít  – 40 lít  – 50 lít – 60 lít  – 70 lít – 80 lít
(nhận đặt theo kích thước yêu cầu)
: liên hệ

Mã sản phẩm : INN – 137

Được đánh giá chất lượng