Giá máy thái thịt đứng
(nhận đặt theo kích thước yêu cầu)
: liên hệ

Mã sản phẩm : INN – 150

Được đánh giá chất lượng