Giá lò chiên nhúng đôi ( dùng điện )
(nhận đặt theo kích thước yêu cầu)
: liên hệ

Mã sản phẩm : INN – 098

 

Được đánh giá chất lượng