Cung cấp – lắp đặt

Công Ty Thiết Bị Inox là đơn vị chuyên cung cấp lắp đặt, sản xuất, thiết bị bếp inox công nghiệp, nhà hàng, siêu thị…..Công Ty Thiết Bị Inox là một đơn vị có độ dầy kinh nghiệm lâu năm,nên tính chuyên nghiệp và nhiệt tình cao.Chúng tôi luôn nhiệt tình đáp ứng các yêu cầu trong việc thiết kế Cung cấp – lắp đặt các thiết bị bếp inox công nghiệp.Công Ty Thiết Bị Inox là đơn vị chuyên sản xuất các thiết bị inox trong ngành thực phẩm.Bộ thiết bị bếp âu inox công nghiệp sản xuất tại công ty ,đã đạt chất lượng ISO 9001 – (2008)2015.

076 4494227