Tủ hấp khăn 3 cánh ( có kính )

Giá tủ hấp khăn 3 cánh ( có kính ) (nhận đặt theo kích thước yêu cầu) : liên hệ Mã sản phẩm : INN – 09K

Tủ hấp y tế

Giá tủ hấp y tế (nhận đặt theo kích thước yêu cầu) : liên hệ Mã sản phẩm : INN – 010  

Tủ hấp khăn 2 cánh ( inox )

Giá tủ hấp khăn 2 cánh ( inox ) (nhận đặt theo kích thước yêu cầu) : liên hệ Mã sản phẩm : INN – 08K

Tủ hấp khăn 1 cánh ( inox )

Giá tủ hấp khăn 1 cánh ( inox ) (nhận đặt theo kích thước yêu cầu) : liên hệ Mã sản phẩm : INN – 07

Tủ hấp cơm 3 cánh ( inox )

      Giá tủ hấp cơm 3 cánh ( inox ) sử dụng gas và điện (nhận đặt theo kích thước yêu cầu) : liên hệ Mã sản phẩm : INN – 05