Bảo hành – bảo trì

Công Ty Thiết bị Inox Sản Xuất Thương Mại Thiết Kế có chế độ nhận Bảo Hành-Bảo Trì thiết bị inox bếp Công nghiệp  cho Nhà hàng,khách sạn,khu công nghiệp dành cho nhà ăn nhân viên trên phạm vi cả nước.Quy trình  Bảo Hành – Bảo Trì thiết bị bếp Công nghiệp inox trong vòng 6h kể từ khi nhận được thông báo sự cố của khách hàng cán bộ kỹ thuật có mặt tại địa điểm của khách hàng tiến hành kiểm tra, khắc phục sự cố.Trong trường hợp gặp những sự cố không thể khắc phục ngay được chúng tôi sẽ chuyển về xưởng sản xuất Công ty để khắc phục sự cố.khi kết thúc bảo hành sản phẩm, nếu chủ đầu tư có yêu cầu về việc tiếp tục việc bảo hành – bảo trì sản phẩm với chi phí thỏa thuận.

076 4494227